KIM JESTEŚMY

Biblioteka Analiz jest firmą wydawniczą specjalizującą się w badaniach rynku wydawniczo-księgarskiego.

W naszej ofercie znajdują się branżowe czasopisma o rynku książki oraz jeden periodyk literacki:

  • dwutygodnik “Biblioteka Analiz” – adresowany do kadry kierowniczej branży wydawniczej,
  • miesięcznik “Magazyn Literacki KSIĄŻKI” – kierowany do księgarzy, bibliotek i częściowo na rynek otwarty,
  • kwartalnik “Wiadomości Księgarskie” – biuletyn powstający we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (publikacja zawieszona od 2014 roku)
  • kwartalnik “Wyspa” – stawia sobie za cel przedstawianie najciekawszych zjawisk w polskiej literaturze współczesnej. Strona internetowa “Wyspy”: www.kwartalnik-wyspa.pl

Biblioteka Analiz jest również wydawcą książek fachowych, w tym serii „Raporty” poświęconej analizom różnych sektorów rynku (m.in. książka katolicka, książka szkolna). Sztandarową publikacją serii jest jednak rocznik „Rynek książki w Polsce”, od 2007 roku wydawany w czterech tomach („Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, “Poligrafia” i “Who is who”) opisujący aktualny stan branży wydawniczej w naszym kraju. W 2018 roku ukazała się już dwudziesta edycja „Rynku książki w Polsce”. Więcej publikacji Biblioteki Analiz dostępnych jest w naszym sklepie.


Biblioteka Analiz świadczy również usługi doradztwa inwestycyjnego, dysponuje najobszerniejszą bazą informacji o polskim rynku wydawniczo-księgarskim.


Firma jest właścicielem portalu Rynek-Ksiazki.pl (www.rynek-ksiazki.pl) – pierwszego polskiego płatnego serwisu informacji o najważniejszych podmiotach z branży wydawniczo-księgarskiej. W chwili obecnej serwis oferuje ponad 57 tys. artykułów tematycznych.


Biblioteka Analiz prowadzi także szkolenia adresowane do uczestników branży książkowej. Dotychczas zorganizowaliśmy je z takich dziedzin jak public relations na rynku wydawniczym (również warsztaty z tego zakresu), prawo autorskie czy redakcja językowa tekstów.

Wykorzystując bogate, ponad dwudziestoletnie doświadczenie oraz szerokie kontakty w branży, od ponad piętnastu lat Biblioteka Analiz prowadzi działalność szkoleniową. Prowadzenie naszych kursów powierzamy profesjonalistom: praktykom, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, bądź teoretykom, w większości wykładowcom akademickim, znakomicie zorientowanym w specyfice naszej branży.

 Tematyka organizowanych przez nas kursów dotyczy wszelkich aspektów pracy z książką: procesu wydawniczego, promocji i sprzedaży. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do pracowników wydawnictw, ale również do hurtowników i księgarzy, a także do wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają związać swą przyszłość z branżą. W naszej ofercie znajdują się zarówno: jednodniowe szkolenia otwarte oraz kursy zamknięte, dedykowane. Programy tych ostatnich tworzone są na zamówienie poszczególnych wydawnictw i w całości pokrywają się z zapotrzebowaniem osób biorących w nich udział.

W dotychczas zorganizowanych kursach wzięło udział


ponad 1500 osób
z

blisko 600 firm.

Z myślą o księgarzach zorganizowaliśmy już kilkanaście szkoleń, m.in.

Klient 50+ w księgarni – jak budować trwałe relacje?

Jak promować polską książkę i historię w księgarniach

Social media bądź widoczny! Narzędzia i metody zaawansowane